Lokaliseerimine ja terminoloogia haldamine


Lokaliseerimine tähendab enamat kui ainult tõlkimist; see ühendab veebilehtede, tarkvara või turundusmaterjalide tõlkimise ja kohandamise sihtkeele kultuurikeskkonnale. Kui teie äritegevus laieneb välismaale, peate edastama oma sõnumi klientidele, äripartneritele ja sealse tütarettevõtte töötajatele nendele arusaadavas, kultuurile ja tavadele vastavas keeles ja kujul. Vahel nõuab see tekstide ümbertegemist või uuesti kirjutamist. Pakume lokaliseerimist vene, läti ja briti-ameerika keelte ja kultuuride jaoks.

Igal tegevusel on oma terminoloogia. Terminite andmebaasid sisaldavad heakskiidetud termineid kõigis vajalikes keeltes. Nende oluliseks osaks on lühendid ja erialane släng, mis võib valmistada tõlkijatele tõsist peavalu. Terminite andmebaasiga väldite segadusi, kus samad mõisted võivad kanda erinevaid nimetusi.

Koostöös kliendiga koostame ja haldame terminite andmebaase. Tõlkemäluprogrammid tagavad terminoloogia ühtsuse.

Localization services