Keeleabi ja keelekoolitus

Korrektuur ja toimetamine

Pakume sisulist ja keelelist toimetamist ning korrektuuri eesti, vene ja inglise keeltele, mujal tehtud tõlgete hindamist. Töötame igasuguste mitte-ilukirjanduslike tekstidega, igas žanris.

Hinnapäringuks palume saata meiliaadressile "> informatsiooni teie soovide kohta (valdkond, sõnade või lehekülgede arv, dokumendi vorming jms) ning näidis või väljavõte.

Keeleõpetajate täiendkoolitus

Pakume eesti ja vene keele õpetajate täiendkoolitust: „Kuidas siduda Euroopa keeleõppe raamdokumenti (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment), keelemappi (European Language Portfolio) ja riiklikku õppekava keeleõppes?“

Meie keelespetsialistidel on põhjalikud kogemused sõnaraamatute ja keeletestide koostamisel, õppurite ettevalmistamisel keeletestideks ning eksamiteks.